f

STAROSTOVÉ PRO PRAHU

Vojenské byty v Řepích

Bytový fond

Z hlediska komunální politiky vnímám za prioritní a strategickou oblast bydlení. Bydlení dle mého ovlivňuje vztah občanů ke svému okolí i k orgánům státní správy a samosprávy v místě bydliště. Jelikož jsem nájemcem bytu ve vlastnictví Ministerstva obrany, rád bych se stal prostředníkem mezi zmíněným ministerstvem a městskou částí Praha 17 a přispěl tak svou prací ke zdárnému završení privatizačního procesu bytových domů v Mrkvičkově ulici v Řepích.

Pro obyvatele těchto bytů je momentálně rozhodující cenová otázka, není totiž pro ně přijatelné cenové zatížení vyšší než 6000 Kč/m2. Tato cena odpovídá prodejní ceně privatizovaných bytů v Řepích a tudíž je možno ji označit za cenu v místě obvyklou a odpovídající stavu v jakém se nacházejí uvedené bytové domy. Proto vítám nabídku Hnutí LEPŠÍ ŘEPY, zřídit komisi na podporu komunikace mezi zástupci vznikajících bytových družstev a Ministerstvem obrany.

Jozef Jakab, kandidát Hnutí LEPŠÍ ŘEPY v podzimních komunálních volbách

Září 2010

template joomla by JoomSpirit