f

STAROSTOVÉ PRO PRAHU

Bojujeme za byty pro vás

Tento rok na jaře jsem se obrátil na tehdejšího ministra obrany MUDr. Martina Bartáka osobním dopisem s žádostí o pomoc při řešení prodeje bytů na území Řep, s kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany (vojenské byty) a převodu pozemku na výstavbu hromadných garážových stání, o který naše městská část žádá již 10 let.

Ve svém dopise jsem se pokusil navázat na neúspěšný pokus o řešení problému z roku 2007, kdy jsem žádal o pomoc tehdejší ministryni obrany JUDr. Vlastu Parkanovou a následně neúspěšně korespondoval s jejím tehdejším náměstkem Ing. Františkem Padělkem. Současně s dopisem ministru obrany jsem se stejnou prosbou oslovil i předsedu vlády, kterým v té době byl Ing. Jan Fischer, CSc.

Odpověď na dopis panu ministrovi Bartákovi jsem obdržel začátkem června a to prostřednictvím náměstka pana ministra, Ing. Jana Fulíka. Koncem června dorazila i odpověď pana premiéra. Vzhledem ke končícímu funkčnímu období Fischerovy vlády jsem se však ani v jednom případě nedočkal uspokojivé odpovědi (odkaz na zmíněnou korespondenci najdete na konci toto článku).

Nesložil jsem ruce do klína a při nejbližší příležitosti jsem o problematice vojenských bytů v Řepích informoval novou vládu a čekám na její stanovisko. Věřím, že když Řepská radnice podpoří vaši snahu o koupi bytů, s kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, že se dočkáte přijatelného řešení své bytové situace. O prodeji vojenských bytů jejich současným nájemcům již bylo rozhodnuto a je i znám předpokládaný harmonogram administrativních úkonů spojených s prodejem bytů. Nyní je na pořadu dne ohlídat to, aby se prodej bytů nestal cílem různých zájmových loby rozprostřených kolem ministerstva, a vy jste si byty mohli koupit za srovnatelných podmínek jako téměř 2 200 jiných rodin a jednotlivců v naší městské části, kteří v rámci privatizace dostali, nebo dostanou nabídku koupě obecního bytu, který mají doposud v nájmu.

Od roku 2007 úzce spolupracuji s vaším sousedem panem Jozefem Jakabem, který neúnavně bojuje za právo obyvatel vojenských bytů na jejich privatizaci. Ve spolupráci s ním jsme v rámci našeho hnutí připravili nabídku pro vás, kteří žijete v nájemních bytech Ministerstva obrany, která by vám měla napomoci při jednání s vládou a ministerstvem. Nabízíme vám, že vytvoříme zvláštní komisi Rady pro privatizaci vojenských bytů, kam budete moci delegovat své zástupce a využít administrativní a technické zázemí radnice. Budeme požadovat, aby členem komise byl nejvyšší představitel městské části a vahou svého úřadu podpořil jednání vás, nájemníků vojenských bytů, se zástupci vlády.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta Prahy 17
Jozef Jakab, kandidát Hnutí LEPŠÍ ŘEPY v podzimních komunálních volbách

pdfOdpověď ministra obrany prostřednictvím jeho náměstka Ing. Jana Fulíka
pdfOdpověď předsedy vlády Ing. Jana Fischera, CSc.

Září 2010

template joomla by JoomSpirit