f

Vojenské byty v Řepích

Bytový fond

Z hlediska komunální politiky vnímám za prioritní a strategickou oblast bydlení. Bydlení dle mého ovlivňuje vztah občanů ke svému okolí i k orgánům státní správy a samosprávy v místě bydliště. Jelikož jsem nájemcem bytu ve vlastnictví Ministerstva obrany, rád bych se stal prostředníkem mezi zmíněným ministerstvem a městskou částí Praha 17 a přispěl tak svou prací ke zdárnému završení privatizačního procesu bytových domů v Mrkvičkově ulici v Řepích.

Číst dál: Vojenské byty v Řepích

Bojujeme za byty pro vás

Tento rok na jaře jsem se obrátil na tehdejšího ministra obrany MUDr. Martina Bartáka osobním dopisem s žádostí o pomoc při řešení prodeje bytů na území Řep, s kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany (vojenské byty) a převodu pozemku na výstavbu hromadných garážových stání, o který naše městská část žádá již 10 let.

Ve svém dopise jsem se pokusil navázat na neúspěšný pokus o řešení problému z roku 2007, kdy jsem žádal o pomoc tehdejší ministryni obrany JUDr. Vlastu Parkanovou a následně neúspěšně korespondoval s jejím tehdejším náměstkem Ing. Františkem Padělkem. Současně s dopisem ministru obrany jsem se stejnou prosbou oslovil i předsedu vlády, kterým v té době byl Ing. Jan Fischer, CSc.

Číst dál: Bojujeme za byty pro vás

template joomla by JoomSpirit