f

Přeplněné školky

Naše volební heslo, STOP PŘEPLNĚNÝM ŠKOLKÁM. Naším cílem je snížit počty dětí v dnes přeplněných třídách mateřských škol. Chceme jít cestou budování nových tříd mateřských škol v nevyužitých prostorách základních škol. Po otevření nových tříd školek vrátíme počty dětí, z dnešního maxima až 28 dětí ve třídě, na doporučovanou úroveň 20 až 24 dětí.

Více míst ve školkách - školka pro všechny řepské děti

Řepy si jako svůj nový domov vybírá stále více mladých rodin. Tyto rodiny doufají, že kromě klidného a bezpečného domova jim Řepy poskytnou i další, v dnešní době pro spoustu rodin neméně důležitý komfort, a to místo ve školce pro jejich děti. Považuji aktuální situaci nedostatku míst ve školkách v Řepích za problematickou a hodnou změny.

Desítky žádostí o přijetí dítěte do školky byly zamítnuty pro omezený počet míst. Skutečný počet neuspokojených rodičů je však mnohem vyšší, než se uvádí. Řada rodičů dětí kolem věkové hranice 3 let se rozhodne raději nepodat žádost o umístění svého dítěte do školky v Řepích, neboť byli předem informováni, že jejich šance je mizivá. Rodiče jsou donuceni podstoupit mnohdy psychicky namáhavé hledání školky, kde je dostatek míst pro jejich děti. Podobně jsou nedostatkem míst odrazovány i žadatelky, které jsou na mateřské dovolené s dalším dítětem.

Uspokojit poptávku a postavit další školku v Řepích se mi nejeví jako rychlý způsob řešení tohoto problému, a to nejen z důvodu nedostatku vhodných lokalit a časové náročnosti přípravy investice, ale také vzhledem ke skutečnosti, že nyní vrcholí populační křivka, u níž je během několika následujících let očekáván její pokles. Co pak s prázdnou školkou? Nabízí se však vhodnější způsob řešení, a to využít pro nové třídy školek nezaplněné kapacity tříd základních škol. Odhadem je více jak 20% tříd základních škol pronajato soukromým středním školám. Tyto pronájmy nejsou pro naši městskou část finančním přínosem, neboť příjmy z těchto pronájmů stěží pokrývají náklady na údržbu pronajatých prostor. Rekonstrukce těchto prostor na školku by nebyla tak investičně náročná jako výstavba nových školek a spočívala by pouze v drobných úpravách, jako jsou např. toalety pro malé děti, nová výmalba místnosti apod. Po poklesu poptávky po umístění dětí ve školce není problém tyto prostory využít jiným způsobem, a to například následným pronájmem.

Realizací našeho nápadu můžeme pomoci několika stovkám řepských rodin velice rychle a efektivně. Podpořte nás a bude se nám v Řepích žít lépe.

template joomla by JoomSpirit