f

Povedlo se nám 2010 - 2014

Podpořili jsme ty, co chtějí šetřit

  • Podpořili jsme snahu o snižování nákladů na teplo a uspořádali jsme další tři ročníky konferencí na téma Alternativní možnosti vytápění panelových domů a rodinných domků aneb Jak ušetřit na topných nákladech.

 

Rozvoj aktivního trávení volného času

  • Připravili jsme nový grantový program na pomoc sportu, volnočasových aktivit, a kultury v Řepích. V rámci těchto grantů jsme navýšili finanční podporu aktivního trávení volného času našich občanů. Podpořili jsme například organizace seniorů, Mateřské centrum Řepík, Sokol, Skauty, hasiče a řadu dalších.

 

Sociálně zdravotní služby

  • Nový grantový program je určen i pro sociální služby. Jeho zásluhou jsme rozšířili a zkvalitnili provoz denního centra pro seniory, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - Klub 17, kluby seniorů a udrželi chod AT poradny s anonymní AT linkou.

 

Oprava budov škol a školek

  • Podpořili jsme intenzivní plán oprav a rekonstrukcí školních zařízení. Dnes mají všechny školy a školky zateplené budovy, nová okna a fasády. Opravené základní školy jsme nechali vybavit novými šatními skříňkami.
 

Otevření nových tříd školek

  • Rekonstrukcí nevyužívaných prostor v současných objektech mateřských školek byly vytvořeny další desítky míst a snížili jsme tak částečně dosavadní deficit míst a uspokojili další, v minulosti odmítnuté žadatele.

Podpora vzdělávání

  • Rozšířili jsme statut fondu na podporu základních škol a umožnili nově jeho čerpání na podporu financování jazykových pobytů žáků našich základních škol v zemi, jejíž jazyk se učí.
 

Veřejná hřiště a sportoviště

  • V rámci koncepce regenerace dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a zeleně vytvořené v minulém volebním období se podařilo získat dotaci na program Zdravé a hravé Řepy II. a zrekonstruovat a opravit další hřiště a vybudovat nová. Dále byl dokončen skatepark a s pomocí městské části zatravněno fotbalové hřiště.

 

Sbor dobrovolných hasičů v Řepích

  • Podpořili jsme výstavbu nové hasičské stanice Sboru dobrovolných hasičů v Řepích a dlouhodobě napomáháme obnově vybavení a výstroje našich hasičů.
template joomla by JoomSpirit