f

Povedlo se nám 2006 - 2010

Renovace panelových domů

 • Podporou investic do oprav jsme zajistili renovaci téměř všech obecních domů. K opravám bytových domů také významně přispělo prosazení našeho nápadu - zřízení Fondu zpětného čerpání. Pomocí dotací z tohoto fondu jsme podpořili opravy privatizovaných domů, které neprošly v minulosti revitalizací.

 

Privatizace bytového fondu

 • Z celkového počtu 3 204 bytů ve správě Městské části Praha 17 jsme doposud odsouhlasili prodeje 2 128 bytů.

 

Oprava budov škol a školek

 • Zasadili jsme se o zintenzivnění oprav školních zařízení. Dnes mají všechny objekty nová okna, opraveny čelní fasády a částečně střechy.

 

Podporovali jsme rozvoj sociálně zdravotních služeb

 • Rozšířili jsme pečovatelskou službu v odpoledních hodinách a nově ji zavedli i o víkendech. Podpořili jsem provoz speciální pedagogické poradny, logopedie, denního centra pro seniory, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež -Klub 17, kluby seniorů, nové počítačové učebny pro seniory, domácí zdravotní služby a rehabilitace a AT poradny s anonymní AT linkou.

 

Protihlukový pás zeleně podél Plzeňské ulice

 • Připravili jsme návrh na revitalizaci území mezi ulicemi Šímova a Plzeňská tak, aby se snížila prašnost podél Plzeňské ulice a zeleň měla protihlukové účinky.

 

Koncepci regenerace dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a zeleně

 • Za uplynulé volební období jsme zrealizovali obnovu 10 dětských hřišť, 10 veřejných sportovišť a zrekonstruovat dvě velká školní hřiště. Bylo také vytvořeno 14 nových klidových míst pro posezení a odpočinek občanů.

 

Travnatý kryt kolejiště tramvajové trati v části ulice Makovského

 • V rámci projektových příprav rekonstrukce tramvajové trati jsme vznesli a prosadili požadavek na zatravnění povrchu tramvajové trati.

 

Anketa na rozmístění košů pro psí exkrementy

 • Vyřešili jsme problém s optimálním rozmístěním košů. Zeptali jsme se vás. Po vyhodnocení bylo nainstalováno 17 nových košů. Za tento nápad komunikace s občany nás pochválil i celostátní tisk.

 

Uspořádali jsme konferenci na téma Alternativní možnosti vytápění panelových domů, aneb Jak ušetřit na topných nákladech

 • Účastníkům z řad SVJ, bytových družstev a občanů byla představena moderní řešení vytápění domů pomocí plynový kondenzační kotlů, solárních zdrojů a získávání dotací z programu Zelená úsporám.

 

Rozkvetlé Řepy

 • Iniciovali jsme soutěž Rozkvetlé Řepy, jejíž cílem je zapojit co nejvíce našich spoluobčanů do aktivní péče o životní prostředí v naší městské části.

 

Rozšíření otevírací doby pošty

 • Po několika opakovaných stížnostech vyslyšela Česká pošta naše naléhání a od ledna tohoto roku rozšířila provozní dobu o sobotu dopoledne a to od 9 do 13 hodin.

 

Tísňová péče AREÍON

 • Navrhli jsme zavedení tísňová péče zajišťující poskytnutí pomoci při nenadálé situaci, zranění, pádu či zhoršení zdravotního stavu osamělých osob.

 

Kultura

 • Iniciovali jsme žádost o vytvoření památkové zóny v části historického jádra Řep, aby byl nadále zachován unikátní urbanistický ráz zdejší zástavby.

 

Doprava

 • ROPID vyslyšel naši žádost a ponechá v provozu pravidelné vlakové spojení z Řep ke stanici metra B Anděl (vestibul Na Knížecí).

 

Životní prostředí

 • Zřídili jsme pracovní místo pro inspektora veřejného pořádku, který pravidelně monitoruje čistotu městské části a operativně reaguje na vaše podměty.

 

template joomla by JoomSpirit