f

STAROSTOVÉ PRO PRAHU

Revitalizace dětských hřišť a zeleně

První, co jsem po Odboru životní prostředí požadoval, bylo vytvoření koncepce regenerace dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a veřejné zeleně. Odbor životního prostředí a dopravy neměl totiž zpracovánu žádnou koncepci své práce a neměl žádnou vizi, jak zlepšit životní prostředí v Řepích  a co by se mělo změnit. V městské části bylo v té době množství neudržovaných hřišť, neboť téměř u každého druhého bloku domů bylo nějaké pískoviště, nebo sportoviště. Takový počet hřišť byl neúměrný, a proto jsem navrhl, aby se část hřišť upravila na oddechové zóny a zbylá hřiště byla zrekonstruována.

Jak píši na jiném místě tohoto webu (viz Protihlukový pás zeleně), byl jsem nucen po určité době působní na Řepské radnici přehodnotit oblasti, jímž jsem se doposud věnoval a začal jsem jako uvolněný radní pro oblast financí a ekonomiku vypomáhat své kolegyni z Hnutí LEPŠÍ ŘEPY, Mgr. MgA. Kolínové, která byla zvolena radní pro oblast životního prostředí. Moje pomoc byla nutností, neboť neuvolnění radní, vzhledem k jejich civilnímu povolání, měli jenom poměrně malou šanci ovlivňovat práci odborů, spadajících do oblasti jejich působení.  Přibral jsem si k již zmíněným financím životní prostředí a také sociální oblast, abych pomohl svým neuvolněným kolegům.

Na rozdíl od jiných úkolů, které Odbor životního prostředí a dopravy buď odmítl vůbec (protihlukový pás zeleně), nebo zpracoval tak děsivým způsobem, že by se za to, co zmíněný odbor připravil, musel stydět i žák 9. třídy základní školy (anketa na rozmístění košů), se tento projekt podařil. Ujal se ho tehdejší zaměstnanec odboru Ing. Voráček a připravil poměrně slušný a použitelný základ koncepce. ImageBohužel materiály jednotlivých koncepcí obsahovaly pouze stručnou textovou část a mapku s vyznačenými lokalitami, jichž se měla revitalizace týkat. Prvotní projekt byl dost nepřehledný, roztříštěný a těžko pochopitelný. Bylo jasné, že s takovou předlohou v orgánech naší městské části neprorazím. Vytvořil jsem proto ze tří koncepcí jeden společný materiál, dopsal úvod, doplnil obsah a ke každé lokalitě jsem přidal fotodokumentací a fotomapu, pro dokreslení konkrétní polohy každého hřiště. Kdykoliv se pak jednalo v Radě nebo někde jinde o hřištích, měli jsme po ruce vždy materiál, z kterého bylo hned zřejmé, kde se hřiště nachází, v jakém je stavu a co se má s ním do budoucna stát.

Koncepci regenerace si můžete po částech stáhnout na stránkách městské části Prahy 17.

V rámci výše popsané koncepce jsme za uplynulé volební období vybudovali dvě nová dětská hřiště, kompletně zrekonstruovali a obnovili 10 dětských hřišť, 10 veřejných sportovišť a dvě velká školní hřiště. Ze zbylé části nevyužívaných pískovišť a hřišť bylo formou parkových úprav vytvořeno 14 nových klidových míst pro posezení a odpočinek občanů. Program revitalizace zeleně se nám podařilo nastartovat a koncem tohoto roku bude provedena revitalizace na cca 1/3 ploch. Jsou prořezávány a omlazovány dřeviny, odstraňovány náletové zeleně a nevhodné výsadby a vysazovány nové stromy a keře.

Mgr. Bořek Černovský, místostarosta MČ Praha 17

Září 2010

 

template joomla by JoomSpirit