f

Protihlukový pás zeleně

V Řepích žiji od září roku 1987 a vždy, když jsem jel po Plzeňské ulici, v úseku mezi ulicí Makovského a Motolem, tak jsem se díval na holou stráň na severní straně ulice a kladl si otázku. Proč toto území není nějak kultivováno a využito k ochraně nedalekého bydlení, před nadměrným hlukem a exhalacemi z dopravy? Tuto svoji myšlenku jsem se pokusil poprvé prosadit v rámci projektu na zapojení řepské veřejnosti do regenerace sídliště, který v Řepích organizovalo občanského sdružení Agora Central Europe – společnost pro demokracii a kulturu v roce 2001. Bohužel přes značný zájem občanů Řep a hojnost jejich námětů a připomínek, nebylo ze závěrů a doporučení tematických pracovních skupin nic realizováno a akce posloužila pouze k mediálnímu zviditelnění tehdejšího starosty.

Číst dál: Protihlukový pás zeleně

Revitalizace dětských hřišť a zeleně

První, co jsem po Odboru životní prostředí požadoval, bylo vytvoření koncepce regenerace dětských hřišť, sportovišť, odpočinkových míst a veřejné zeleně. Odbor životního prostředí a dopravy neměl totiž zpracovánu žádnou koncepci své práce a neměl žádnou vizi, jak zlepšit životní prostředí v Řepích  a co by se mělo změnit. V městské části bylo v té době množství neudržovaných hřišť, neboť téměř u každého druhého bloku domů bylo nějaké pískoviště, nebo sportoviště. Takový počet hřišť byl neúměrný, a proto jsem navrhl, aby se část hřišť upravila na oddechové zóny a zbylá hřiště byla zrekonstruována.

Číst dál: Revitalizace dětských hřišť a zeleně

Konference o topení

Přišli jsme s nápadem, jak pomoci občanům naší městské části, regulovat jejich stále rostoucí náklady na topení. Zpřístupnili jsme jim, na jednom místě a v jeden okamžik, všechny dostupné aktuální informace o alternativách vytápění bytových domů, tím že jsme uspořádali na zmíněné téma konferenci s přednáškami a mini veletrhem v oblasti topení.

 

Září 2010

template joomla by JoomSpirit