f

Bytová politika

Dokončíme privatizaci

Petr Stloukal-10

"Dokončíme privatizaci" není prázdné heslo, ale racionálně zamýšlený krok opírající se o jasné argumenty. Na začátku privatizace bytů v roce 2007 byla stanovena podmínka zachování 20 až 30 % obecního bytového fondu. Požadavek vycházel z potřeby rozpočtu městské části a jeho dokrytí příjmem z pronájmu bytů v předpokládané výši cca 40 mil. Kč ročně. Byl to mylný předpoklad, vycházel z chybného odhadu příjmů a podcenění nákladů na regeneraci bytů. Zisk z pronájmu obecních bytů se smrskl v roce 2013 na 16 mil. Kč a rozpočet se s tím musel vyrovnat. Při změně výchozích předpokladů lze odstoupit od původního záměru, neboť částku 16 mil. Kč lze získat z prodejní hodnoty těchto bytů a jejího následného zhodnocování za pomoci konzervativních finančních nástrojů, např. dlouhodobých bankovních termínovaných vkladů. Proto je možno nabídnout k prodeji všechny byty ve správě naší městské části a nikoho nediskriminovat.

Budeme také usilovat o získání bytových domů v katastru Řep, které jsou dnes ve správě a majetku hlavního města Prahy, a o jejich svěření naší městské části. Tyto domy bude také možno nabídnout k privatizaci současným nájemníkům.

Dnes je v Praze bytů dostatek, ale jsou drahé a pro sociálně znevýhodněné tak často nedostupné. Proto se bytová politika v Řepích musí zabývat otázkou, jak zajistit dostupné bydlení pro zmíněnou, sociálně znevýhodněnou skupinu obyvatel naší městské části. Proto budeme prosazovat:

Sociální bydlení

Pro sociálně znevýhodněné – sociální bydlení uspokojíme přidělením uvolňovaných bytů v důsledku fluktuace (stěhování, úmrtí atd.) z dostatečně velkého fondu bytů, které si v minulosti nájemci z nějakého důvodu nemohli nebo nechtěli koupit.

Pro rodiny s dětmi – nabídneme zvýšení počtu startovacích bytů – rozšířením jejich nabídky změnou statutu uvolňovaných bytů a omezenou výstavbou nových startovacích bytů např. v lokalitě Bílá Hora.

Pro seniory – výstavba domova s pečovatelskou službou.

Pro zdravotně postižené – rozvíjení péče v bezbariérovém domě – variabilním rozšířením části kapacity domu s pečovatelskou službou pro lůžkovou péči.

Petr Stloukal

template joomla by JoomSpirit