f

STAROSTOVÉ PRO PRAHU

Břevnovská radiála pohledem z Drahoňovského ulice

Nechceme mít Řepy plné aut, smogu a hlavně hluku. A může se to stát! Proč??

Součástí Územního plánu Hlavního města Prahy je stavba Břevnovské radiály (dále jen BR). Je to velkokapacitní čtyřproudá komunikace, která spojuje vnitřní městský okruh s vnějším Pražským okruhem. BR má začínat na Malovance, vést Břevnovem přes Vypich a Řepy a ústit na křižovatku s vnějším okruhem (pod Autosalonem Klokočka). Radiála bude vedena územím Řep hloubeným tunelem (což bylo nutné vybojovat). Ovšem v místě křížení s ul. Slánskou, zhruba v místech, kde končí na ul. Slánské protihlukové bariéry směrem k Hornbachu, by měla být vybudována úrovňová světelná křižovatka Slánská x BR.

Co to znamená, si ne každý dovede dobře představit. Ne nadarmo se v Územním plánu Hlavního města Prahy uvádí ulice Slánská jako sběrná komunikace pro BR. Pro nás „řepáky“ to sice znamená „zvýšení“ dostupnosti centra Prahy, protože bychom mohli přímo vjet do BR a napojit se na Malovance do vnitřního pražského okruhu. Ovšem za cenu vystání kolon na auty přecpané ul. Slánské a obrovského zhoršení životního prostředí. Kdo by ze sídliště chtěl jet do Hornbachu (kam sám jezdím často a vím, jak je tato velkoprodejna oblíbená), nejdřív by vystál kolonu před touto křižovatkou. Ulice Slánská by se stala sběrnou komunikací pro všechny, komu se zdá rychlejší použít tuto trasu. Tzn. řidiči jedoucí od Stodůlek, zejména částí blíž k Řepům a ze Zličína jedoucí do centra. Pak i řidiči od Motola, Butovic a Košíř jedoucí na Slaný, Kladno, Letiště apodobně.

Průjezd tunelem BR bude řízen zvláštním režimem (jak ho dnes známe např. ze Strahovského tunelu), kde platí zejména to, že v tunelu nesmí být stojící automobily, natož kolony aut.
V takovém případě se automaticky přepne režim (nebo je nastaven dispečerem) na okolních křižovatkách tak, aby nedošlo ke kolonám v tunelu (což jsme všichni poznali například na ul. Plzeňské, kdy kolony do centra dosahují ve špičkách nebo při mimořádných událostech, byť na Barrandovkém mostě, až na Poštovku, v oblasti Strahovského tunelu na Patočkově ul., nebo na ul. Radlické). V takovém případě budou řidiči vyhledávat „nejprůjezdnější“ místa a část dopravy (kolon) se přenese k nám, do Řep. V kolonách pak uvíznou i autobusy MHD linek 164 a 225.

A teď trochu politiky. Čtěte dál, protože to je to nejdůležitější, to, co přinese výsledky, to, proč jsem se rozhodl kandidovat za Hnutí LEPŠÍ ŘEPY a vůbec to proč naše hnutí volit.

Magistrát hlavního města Prahy záměr stavby BR schválil i s tím, že se vybuduje úrovňová křižovatka ul. Slánská x BR. MÚ Praha 17 se v připomínkovém řízení pokusila opakovaně prosadit změnu provedení BR oproti platnému územnímu plánu a nahradit nepřijatelnou křižovatku BR s ulicí Slánskou alternativním propojení Řep a BR přes prodloužení ul. Engelmüllerova, kolem kláštera Boromejek, přibližně v místě před napojením Břevnovské radiály na vnější Pražský okruh. Nicméně za více jak 10 let, co je tato varianta MČ prosazována se nepodařilo přesvědčit Magistrát hl. m. Prahy a pražské zastupitele a navrhovanou změnu zohlednit v územním plánu.

To, že prodloužení ulice Engelmüllerovy není zaneseno v územním plánu, komplikuje budoucí realizaci této varianty, neboť se okolí plánované komunikace začíná zastavovat. Další komplikací tohoto řešení by mohlo být územní studií Řep zvažované propojení Plzeňské ulice s ulicí Drahoňovského. Naštěstí po protestu občanů (včetně mě), byla zmínka o výše uvedeném propojení vypuštěna z oficiálních dokumentů MČ a občané v okolí ulice Drahoňovského byli ujištěni, že toto propojení není městskou částí navrhováno, ale je pouze alternativní možností místní dopravní úpravy, řešenou zpracovateli územní studie. Nicméně obyvatelé okolí Drahoňovského, včetně mně, se obávají a myslím, že oprávněně, že v případě propojení Engelmüllerovy ulice na BR nebo Karlovarskou a propojení Plzeňské a Drahoňovského, by došlo k vytvoření nové zkratky pro vozidla jedoucí z oblasti Jihozápadního města na severozápad Prahy a Středočeského kraje a ulice Drahoňovského by se mohla stát dopravně velmi exponovanou ulicí, v případě jejího propojení s BR. Právě z toho důvodu jsem se začal zajímat o stavbu Břevnovské radiály.

Po bližším seznámení se s okolnostmi, jsem došel k názoru, že plánovači na Magistrátu zcela pominuli skutečnosti, že na Břevnovskou radiálu se lze napojit přes vnější Pražský okruh, což je alternativa pro občany Jihozápadního města, Zličína a Sobína a ze severu lze na Břevnovskou radiálu dojet přes ul. Karlovarskou, čímž se zpřístupní pro obyvatele Ruzyně a Dědiny. Navíc příjezd na BR po ulici Karlovarské je i dobrá varianta napojení pro nás, z Řep.

Proto ul. Slánská, jako sběrná komunikace (nebo jakékoli jiné propojení Řep s BR), je jen zbytečným masivním přivedením dopravy do Řep. Bohužel Magistrát na této sběrné komunikaci trvá. Momentálně je ve vedení Magistrátu většina poslanců ODS a ani pravděpodobná změna (např. na většinu TOP 09) nedává šanci na odstranění „stranických“ doporučení a příkazů. Jedinou možností pro nás je zvolit nezávislou stranu. Jediná strana, která je nezávislá při rozhodování o této pro nás důležité věci a zároveň má ve svém programu nepřipuštění úrovňové křižovatky je Hnutí LEPŠÍ ŘEPY.

Záleží jenom na nás, jak se rozhodneme.

Vladimír Slíž
dispečer DP

Září 2010

template joomla by JoomSpirit