f

Problematika Břevnovské radiály

Součástí nadřazeného dopravního skeletu hl. m. Prahy je dlouhodobě připravována výstavba Břevnovské radiály, jejíž trasa má vést i přes území naší městské části. Břevnovská radiála (dále jen „BR“) je klasifikována jako sběrná komunikace, která má zajistit napojení spádových částí, tedy i území Řep a Zličína, na nadřazenou komunikaci.

radial02Jak jednoznačně vyplynulo z mnoha jednání, varianta bez napojení Řep na BR je pro hl. m. Prahu absolutně nepřijatelná. Naopak realitou jsou plány sousední MČ Prahy 6 na zklidnění Bělohorské ulice, jejímž prvním výsledkem je například realizované zúžení v oblasti Malého Břevnova. Dle posledních informací z Útvaru rozvoje hl. m. není výstavba BR na pořadu dne, nicméně proces příprav bude zřejmě pokračovat i nadále a na konci tohoto procesu bude pouze jediná stabilizovaná varianta.

Naším jednoznačným požadavkem bude realizace varianty, s co nejmenšími negativní dopady na obyvatele naší městské části, a sice varianty zahrnující vedení samotného tělesa radiály pod zemí, ve zcela uzavřeném tunelu a především bez křižovatky se Slánskou ulicí. Řešení vidíme v napojení naší městské části a oblasti Zličína pomocí prodloužení Engelmüllerovy ulice, a sice od Žalanského ulice směrem na sever s realizací napojení na Karlovarskou ulici a samozřejmě i na BR. Toto napojení je naprosto nezbytné pro odvedení dopravy ze Zličína, jinak bude doprava z obvodové komunikace Zličína proudit přes ulice Žalanského nebo Makovského a Bazovského, které vedou napříč sídlištěm, což je nepřijatelné.

Dále je nutné uvést některé dezinformace ohledně tzv. „západního okruhu Řep“ na pravou míru. Dlouhodobě prosazované napojení Řep na BR, pomocí prodloužení Engelmüllerovy ulice, je myšlen úsek od Žalanského ulice směrem na sever. Samostatný návrh propojení ulic Drahoňovského a Na Radosti nevznikl z důvodů vybudování další „Slánské ulice“ pro tranzitní dopravu, jak se někteří neustále snaží podsouvat, ale jeho funkce by měla spočívat ve zlepšení dopravní obslužnosti jihozápadní části sídliště a to jak směrem na Zličín tak i do centra. Řešením, které by mohlo rozptýlit jakékoliv obavy z „tranzitní komunikace“ by mohlo být například absolutní stavební přerušení ulice Drahoňovského, které by zajistilo obslužnost opravdu pouze pro místní obyvatele a přístup k parkování i rozvojovým plochám. Tyto návrhy jsou ale záležitost věcné diskuze a nikoliv „výkřiků do davu“ bez relevantních informací.

Je nutné přiznat, že jak hl. m. Praha, tak i naše sousední městské části požadují variantu s realizací křižovatky na Slánské. Pokud bude tato varianta ze strany hl. m. Prahy nakonec vybrána, budeme prosazovat řešení navržené Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, tedy výstavbu tunelových úseků pod Slánskou ulicí, které by měly zajistit svedení podstatné části dopravy pod zem.

Závěrem je nutné zdůraznit, že bohužel žádné řešení nebude nikdy ideální a naším cílem je omezení negativních dopadů BR na co největší množství obyvatel Řep. Současně budeme prosazovat taková opatření, aby co největší část tranzitní dopravy byla směřována ze Slánské ulice na silniční okruh kolem Prahy, který je již v našem úseku vybudován.

Martin Kubeš
předseda Komise pro Břevnovskou radiálu a koncepci návazné dopravy

Září 2010

template joomla by JoomSpirit