f

Hnutí LEPŠÍ ŘEPY

Pro Prahu

 pro prahu vertikal rgb

Spojili jsme síly s hnutím Pro Prahu

V minulých volebních obdobích jsme nenabídli našim voličům možnost volby do zastupitelstva hlavního města Prahy. Bylo to z důvodu působnosti našeho hnutí výhradně v rámci městské části Prahy 17 a také jsme na pražské politické scéně nenacházeli žádného spojence, s kterým bychom mohli spolupracovat a oslovit voliče i v ostatních městských částech Prahy. Nechtěli jsme se spojovat s žádnou zkompromitovanou politickou stranou, jejími sekretariáty a kmotry v pozadí.

Letos je ovšem situace jiná. V nadcházejících komunálních volbách vám již nabídneme svoji alternativu pro zastupitelstvo hlavního města Prahy. Uzavřeli jsme totiž dohodu o spolupráci s novým hnutím Pro Prahu, které přináší do pražské politiky naději. Mnoho nešvarů, které nás v Řepích trápí, lze řešit jedině ve spolupráci s vedením hlavního města Prahy. Pokud ve vedení Prahy bude zastoupeno hnutí Pro Prahu, máme jistotu, že i v Řepích bude lépe.

Hnutí PRO PRAHU reprezentuje změnu, nevzniklo shora, z popudu jednoho člověka, nebo rozštěpením nějaké stávající strany. Vzniklo z naštvanosti starostů malých městských částí na situaci v Praze a na pražském Magistrátu. Z malých městských částí se rozrostlo i na ty velké, včetně naší Prahy 17. Mnoho z jejích představitelů jsem poznal v minulých letech v rámci své práce na naší radnici, kdy jsem s nimi řešil problémy přesahující hranice naší městské části. Vím, že jsou to lidé, kteří se svou městskou částí a Prahou žijí, jsou to patrioti, mají cenné a dlouhodobé zkušenosti s prací na radnicích a jasnou představu, jak a co v Praze změnit ku prospěch nás všech.

A že v Praze je co napravovat a měnit. Ve vedení hlavního města Prahy se za poslední čtyři roky v různé kombinaci vystřídaly tři nejsilnější parlamentní strany a šlo to od desíti k pěti. Pražané se stali rukojmím nepochopitelného sporu o dokončení tunelového komplexu Blanka a nově v kauze Opencard. To se negativně dotýká všech Pražanů, kdy popojíždíme po městě ve zbytečných kolonách, nebo nevíme, jestli naše předražená Opencard bude ještě za měsíc fungovat. Bez změny na Magistrátu se nám nebude v Řepích žít lépe. Trpíme nespravedlivou a neprůhlednou dotační politikou, kdy na dotaci našeho rozpočtu obdržíme cca 8 % ze sdílených daní, které získá Magistrát od státu. Tato částka postačí na zajištění cca 1/3 našich rozpočtových potřeb a zbytek sháníme, kde se dá. Komunikace, a to zejména chodníky spravované Magistrátem, jsou v dezolátním stavu, a mohli bychom vyjmenovávat problémy dál.

Jedině radikální změna v přístupu Magistrátu k Pražanům a jejich potřebám je řešením současných palčivých problémů Prahy. Hnutí Pro Prahu tuto změnu reprezentuje. Spojení našich sil s hnutím Pro Prahu je zárukou toho, že u těchto potřebných změn budeme účastni, a že dosáhneme obratu k lepšímu nejen v naší městské části, ale i v celé Praze.

Hnutí LEPŠÍ ŘEPY

template joomla by JoomSpirit